Za naším pánom školníkom.

V sobotu ráno 13. februára 2021 prišla k nám smutná správa, že spomedzi nás po krátkej a ťažkej chorobe odišiel do večnosti otec, druh, brat, priateľ a spolupracovník Július Kret.

Ďusko, Ďusi, pán školník!

Pred viac  ako 20 rokmi prišiel do školy s tým, že stratil prácu, či by sa v škole pre neho nejaká nenašla. Chvalabohu, našla sa a postupne sa  stal školníkom našej školy. Bolo to šťastné rozhodnutie, získali sme obetavého, ochotného, úprimného spolupracovníka, ktorý s vďakou a láskou vykonával svoju prácu. Za tie roky bol pri všetkých malých a veľkých prístavbách, opravách, rekonštrukciách a úpravách budov. Jeho pracovité ruky bolo vidno všade, kosili, zametali, riadili, hrabali lístie. Nikdy mu nebolo treba povedať čo má urobiť. Nad všetkým mal dokonalý prehľad a kontrolu.

          Ale ani žiadna spoločenská, kultúrna, či športová akcia organizovaná školou sa nekonala bez jeho aktívnej účasti. Vždy pripravený a ochotný pomôcť nehľadiac na čas a námahu. Stal sa dobrou dušou našej školy.

          Tento istý prístup mal aj pri obecných akciách, či športových aktivitách klubov. Bol verným a vďačným fanúšikom Baníka Kalinova zaujímajúci sa o výsledky futbalistov všetkých vekových kategórií. Tešil sa z ich víťazstiev, s účasťou prežíval  ich porážky.

          Z jeho odchodu je nám všetkým veľmi smutno. V našich očiach ostane jeho mierne zhrbená postava, neustále sa ponáhľajúca, aby  stihla urobiť čo najviac.

V našich mysliach a srdciach ostane natrvalo zapísaný, s vďakou a úctou budeme spomínať na chvíle spolu prežité.

Česť jeho pamiatke!