ZMENA MIESTA TESTOVANIA 20.02.2021

Upresňujeme miesto testovania.

Namiesto predpokladaného miesta testovania pre zamestnancov, rodičov a žiakov 2.stupňa SZP budovy č.1 ZŠ s MŠ Kalinovo, pre všetkých obyvateľov  Kalinova je stanovené jedno mobilné miesto v kultúrnom dome dňa 20.02.2021 v čase od 08:00 do 18:00 hod. s obedňajšou prestávkou  od 12:00 do 12:30 hod.