DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV 2.STUPŇA.

Na základe pozitívneho výsledku AG testu pedagogického zamestnanca vyučujúceho na 2.stupni, v zmysle platného Školského semaforu školy, prechádzajú žiaci 2.stupňa od 09.02.2022 na dištančné vzdelávanie do 11.02.2022. Žiaci sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu na dištančné vzdelávanie.

Žiaci ročníkov 2., 3. a 4. sa v týchto dňoch budú naďalej vzdelávať prezenčne v škole.

 Návrat žiakov 2.stupňa do školy  bude 14.02.2022, po 5 dňovej karanténe s čestným vyhlásením o bezpríznakovosti v písomnej forme, alebo dohodnutým spôsobom s triednymi učiteľmi.

Zároveň upozorňujeme rodičov  na zvýšený počet pozitívne testovaných osôb v našom okolí. Rodičia, ktorí neprevzali Ag samotesty pre svoje deti, môžu  ich pre domáce samotestovanie prevziať v pracovné dni v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod. na sekretariáte školy.

Odporúčame deti testovať dvakrát týždenne v pondelok a vo štvrtok pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie oboch testovaní bude zákonný zástupca nahlasovať škole jedenkrát týždenne , vždy v pondelok.

V Kalinove : 09.02.2022

                                                                                               Mgr.Vladimír Melo

                                                                              riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo