Dejepisná olympiáda

V stredu 9. februára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa aj tento rok konalo prostredníctvom online testu na celom Slovensku.  Z našej školy sa ho zúčastnilo  7 žiakov zo 6. – 9. ročníka. Čas na vypracovanie testu bol maximálne 60 minút, úspešným riešiteľom bol každý, kto dosiahol minimálne 60 bodov. Do krajského kola postupujú úspešní riešitelia, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste v kategórii C, D, E.

S potešením môžeme skonštatovať, že dôkladná príprava našich žiakov sa prejavila v tom, že všetci boli úspešnými riešiteľmi:

Kategória F (6. roč.): 1. C. Vengrínová 78 b

Kategória E (7. roč.): 1. M. Lőrinčíková – 72 b, 2. Babicová – 70 b

Kategória D (8. roč.): 1.  T. Zaťková – 64 b, 2. M. Gucký – 60 b

Kategória C (9. roč.):  2. B. Machava – 78 b, 3. R. Knechtová – 77 b

Do krajského kola, ktoré bude 22. marca postupujú 5 žiaci.