Anglická olympiáda – postup do celoslovenského kola

Po víťazstve v okresnom kole sa dňa 8.2.2022 uskutočnilo krajské kolo anglickej olympiády.V kategórii 1B do krajského kola postúpil Martin Gucký (8.A). Súťaž prebiehala online formou. Prvou úlohou bolo úspešne absolvovať písomnú časť. Pre šiestich najlepších sa konal aj ústny pohovor   prostredníctvom videokonferencie. Martin úspešne prešiel písomnou a ústnou časťou a obsadil nádherné 1. miesto. Postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 23. a 24. marca.

Martinovi zo srdca gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole, kde bude bojovať medzi 8 najlepšími z celého Slovenska.