HASIČI

V spolupráci s Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru z Lučenca  sa štvrtáci stretli s p. Gordošovou v II. polroku celkom  trikrát. Na prvom stretnutí sa dozvedeli, čo to požiar je  a oboznámili sa s ochrannými pomôckami požiarnikov, ktoré si všetci vyskúšali. Pri druhom stretnutí rozoberali zásahovú činnosť ( požiare v prírode, v lese, v budovách), dopravné nehody, povodne, záchrana z vrtuľníka, záchrana zvierat. Žiaci diskutovali o správaní sa v prírode počas búrky, v horách, pri zakladaní ohnísk… Na výtvarnej výchove sme sa snažili zachytiť zásahy hasičov, ktoré žiakov najviac zaujali. Tretie stretnutie malo byť realizované s výjazdovou jednotkou a spojené s hlásením požiaru a evakuáciou školy, žiaľ nedostali povolenie na výjazd, ale štvrtáci sa oboznámili s pravidlami pri evakuácii pri ohrození života.  Prakticky si posledný školský týždeň vyskúšali napájanie hadíc pri požiari a zasúťažili si v družstvách.

Mgr. Zuzana Demjanovičová