iBOBOR 2019

11. – 15. novembra 2019 prebiehala SÚŤAŽ: iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa, preto sa do nej so žiakmi každoročne zapájame. V tomto roku bol už 13. ročník súťaže.

Každý účastník dostal v deň súťaže svoj kód, pomocou ktorého mu bude po súťaži sprístupnené kompletné hodnotenie jeho úloh. Počet bodov sa dozvedel ihneď po skončení testu.

Z našej školy sa do súťaže zapojilo 81 žiakov, z ktorých bolo podľa dosiahnutého počtu bodov 30 úspešných. Úspešní riešitelia obdržali diplom a my im všetci srdečne blahoželáme.

Výsledky žiakov našej školy:

J. Fáberová