Kloktacie testy – informácia pre rodičov

Vážení rodičia,

na základe informácie z ministerstva školstva SR v ktorej sa predpokladá zlepšovanie epidemiologickej situácie po veľkonočných prázdninách, sa uvažuje s postupným plnohodnotným nástupom žiakov II. stupňa na prezenčnú formu vyučovania a to nasledovne: ak bude okres v III.stupni varovania , obnoví sa vyučovanie v 9.ročníku, v prípade II.stupňa varovania dôjde k otvoreniu celého 2.stupňa prezenčnou formou vzdelávania.

Nástup do školy je podmienený podľa COVID automatu pretestovaním žiakov, ako aj ich zákonných zástupcov z dôvodu vylúčenia ochorenia COVID-19, čím sa zabezpečuje bezpečné prostredie pre žiakov, ako aj zamestnancov školy a zamedzuje sa nekontrolovanému šíreniu ochorenia.

Testovanie žiakov a zákonných zástupcov môže byť vykonané:

  1. Antigénovým testom – žiak aj zákonný zástupca, individuálne v MOM pri ZŠ s MŠ Kalinovo
  2. Kloktacím testom – len žiak II. stupňa, v škole na základe predošlého písomného súhlasu rodiča (tlačivo 1A a 1B) s vykonaním uvedeného testu, ktorý musí zákonný zástupca v písomnej podobe doručiť do školy dňa 30.03.2021 do 12:00h , alebo nasketované s podpisom na mail školy: riaditel@zskalinovo.sk.

Testovanie kloktaním je dobrovoľné. V prípade nezáujmu zákonného zástupcu o testovanie svojho dieťaťa kloktaním môže byť žiak 2. stupňa naďalej testovaný antigénovými testami.

Poznámka:

Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez nutnosti prítomnosti zdravotníckeho personálu. Odber vzorky sa preto vykonáva len pod dohľadom zamestnancov školy. Odobraté vzorky zozbiera zo školy poskytovateľ služby, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doručí zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail).

Kloktací test je určený primárne žiakom II. stupňa v základných školách (nie pre zamestnancov škôl, ani pre zákonných zástupov žiakov).

Názov poskytovateľa služby: UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Bližšie informácie:

https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/

V  Kalinove dňa 25.03.2021

                                                                                 Mgr.Vladimír Melo

                                                                     riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo