Výsledky geografickej olympiády

Napriek pandemickej situácii sa 5. 2. 2021 uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Žiaci pracovali zo svojich domovov formou online od 8:15 hod. v troch kategóriách: G – žiaci piateho ročníka, F – žiaci 6. a 7. ročníka a E – žiaci 8. a 9. ročníka. Traja najlepší úspešní riešitelia z kategórie E a F postupujú na krajskú geografickú olympiádu.

Okresné kolá GO obsahovali test, ktorý pozostával z dvoch častí. Prvá časť súťaže sa skladala z otázok monotematickej a teoretickej časti, ktorá neobsahovala úlohy z miestnej krajiny. Druhá časť testu sa skladala z otázok praktickej časti.

Prípravu na olympiádu sme začali začiatkom decembra.

Stretávali sme sa online každý týždeň, hodnotili sme zvládnutie úloh, vysvetľovali sme si, najmä u piatakov, riešenia praktických úloh. Žiaci sa dôkladne a pravidelne pripravovali, mnohí aj za asistencie rodičov a odmenou im boli výborné výsledky. Z deviatich účastníkov geografickej olympiády boli ôsmi úspešnými riešiteľmi:

5. ročník: Jakub Urbašík – 2. miesto, Patrik Obročník – 3. miesto, Matúš Mázor – 4. miesto

6. – 7. ročník: Dorota Urbašíková – 1. miesto, Martin Gucký – 3. miesto, Timea Zaťková – 9. miesto

8. – 9. ročník: Timotej Zaťko – 1. miesto, Michal Kováč – 2. miesto

Štyria žiaci postúpili do krajského kola – Urbašíková, Gucký, Zaťko a Kováč.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za náročnú prípravu a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.