DARUJTE NÁM 2% Z VAŠICH DANÍ

Vážení rodičia, priatelia školy!

Darujte nám 2%. Ako iste mnohí viete, zákon Vám umožňuje darovať 2% z vašich daní z príjmov neziskovým organizáciám. Aj tento rok sa naše Rodičovské združenie uchádza o získanie týchto prostriedkov. Získané finančné prostriedky budú slúžiť na zlepšenie vybavenia ZŠ a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

ĎAKUJEME!

Potrebné tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ s predvyplnenými údajmi o prijímateľovi je k dispozícii na stiahnutie nižšie v tomto príspevku, alebo si ho záujemcovia môžu vyzdvihnúť u pani Z. Mičodovej – hospodárky školy v kancelárii každý deň do 13:00 hod..

K vyhláseniu je potrebné priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane“ od zamestnávateľa.