VYUČOVANIE OD 29.03.2021

Od pondelka 29.03.2021 podľa COVID AUTOMATU a na základe informácií zverejnených Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 23.03.2021 bude okres Poltár od 29.marca 2021 zaradený v  IV. stupni varovania.  Po konzultáciách s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Lučenci , so zriaďovateľom školy Obcou Kalinovo  v dôsledku uvedeného stupňa varovania a vysokej pozitivity obyvateľov Kalinova  na COVID 19 sa v dňoch 29.03.2021  až 31.03.2021 žiaci na 1.stupni ZŠ s MŠ Kalinovo budú vzdelávať dištančnou formou.

Dištančná forma vyučovania naďalej platí aj pre žiakov 2.stupňa.

V dňoch 01.04.2021 do 06.04.2021 sú v zmysle organizácie školského roka 2020/2021 veľkonočné prázdniny.

Návrat žiakov do školy a prezenčný spôsob vyučovania bude možný po veľkonočných prázdninách pri zlepšení epidemiologickej situácie ,o čom Vás budeme včas informovať. Ministerstvo školstva SR pripravilo podmienky postupného návratu všetkých žiakov do škôl na základe testovania kloktaním, k čomu podáme samostatné informácie.

Antigénové testovanie zákonných zástupcov z dôvodov dištančného vzdelávania škola nebude realizovať. Dňa 27.03.2021 testovanie obyvateľov zabezpečuje obec v čase 08:00 do 15:00 hod. V kultúrnom dome.

V  Kalinove : 25.03.2021

Mgr.Vladimír Melo

riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo