Prevádzka materskej a základnej školy od 07. 04. 2021

Podľa COVID AUTOMATU a na základe informácií zverejnených Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 30.03.2021 bude okres Poltár od 05.04.2021 opäť zaradený do  IV. stupňa varovania. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Lučenci nedoporučil prevádzku Materskej a Základnej školy v Kalinove. Na základe tohto odporučenia zriaďovateľ školy, Obec Kalinovo, v dôsledku uvedeného stupňa varovania a vysokej pozitivity obyvateľov Kalinova  na COVID 19  rozhodol, že od 07.04.2021  do 09.04.2021 prevádzka materskej školy bude prerušená a  žiaci na 1.stupni ZŠ s MŠ Kalinovo sa budú vzdelávať dištančnou formou.

Dištančná forma vyučovania naďalej platí aj pre žiakov 2.stupňa.

O prevádzke ZŠ s MŠ v Kalinove sa rozhodne na základe ďalšieho vývoja epidemiologickej situácie v okrese Poltár a v obci Kalinovo. O zmenách, podmienkach v prevádzke školy Vás budeme včas informovať.

Antigénové testovanie zákonných zástupcov z dôvodov dištančného vzdelávania škola nebude realizovať.

V  Kalinove : 31.03.2021

Mgr.Vladimír Melo

riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo