Prevádzka školy od 12.apríla 2021

Na základe zlepšenia pandemickej situácie v okrese Poltár sa dňom 12.apríla 2021  obnovuje prevádzka Základnej a materskej školy v Kalinove. Prevádzka  bude v rovnakom režime, ako posledný týždeň pred  prerušením dodávky elektrickej energie:

  • deti materskej školy – bežná prevádzka, vstup do školy s  vyhlásením rodiča o bezinfekčnosti,
  • 1.stupeň – prezenčné vyučovanie s bežným rozvrhom.  Pri nástupe do školy rodič odovzdáva vyhlásenie o bezinfekčnosti,
  • ŠKD – je v bežnej prevádzke, ranná prevádzka bude fungovať,
  • ŠJ – bežná prevádzka. Obedy sú poskytované pre prihlásených žiakov zúčastňujúcich sa prezenčného vyučovania. V prípade neúčasti na vyučovaní, resp. nezáujmu o obed je potrebné dieťa vopred vyhlásiť.
  • 2.stupeň – dištančné vyučovanie podľa  rozvrhu, žiaci zo SZP navštevujú školu prezenčne denne. Žiak a jeden rodič musia mať negatívny PCR alebo antigénový test na COVID-19, nie starší ako 7 dní. Pri nástupe do školy rodič odovzdáva Vyhlásenie o bezinfekčnosti .
  • Testovanie obyvateľov Kalinova je zabezpečené profesionálnou MOM dňa 10.04.2021 v kultúrnom dome.

V Kalinove : 08.04.2021

                                                                                              Mgr.Vladimír Melo

                                                                                        riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo