Letná škola športu

Aj v tomto roku počas letných prázdnin pripravuje Základná škola s materskou školou Kalinovo pre žiakov, pod názvom „Letná škola športu“  tradičné športové, tenisové a futbalové campy.  V dňoch 06.07. – 10.07.2020 tenisový camp, v dňoch 13.07. – 17.07.2020 futbalový camp. Pre ich prípravu, realizáciu a organizačné zabezpečenie potrebujem poznať záujem žiakov. Záväzné prihlášky a návratky sú prílohou tohto oznamu.  Pre každý camp je limitovaný počet účastníkov  na 45 .

            Campy budú realizované v športovom areáli Obce Kalinovo , na tenisových kurtoch, tréningovom futbalovom a multifunkčnom ihrisku, so šatňami . Strava bude zabezpečená v Školskej jedálni Kalinovo.

            Personálne budú campy zabezpečené kvalifikovanými tenisovými a futbalovými trénermi pracujúcimi v Školskom športovom stredisku pri ZŠ s MŠ Kalinovo.

Mgr. Vladimír Melo