Otvorenie školy pre žiakov ročníkov 6.-9.

Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov a schválením Úradu verejného zdravotníctva SR sa do našej školy budú môcť od 22.júna do 30.júna vrátiť aj žiaci šiesteho až deviateho ročníka. Dochádzka žiakov nebude povinná, bude dobrovoľná. Činnosť bude zameraná na záujmové výchovno-vzdelávacie aktivity, odovzdávanie učebníc, ukončenie ročníka a vydávanie vysvedčení. Zákonní zástupcovia žiakov budú oslovení triednymi učiteľmi a  nahlásia záujem o dobrovoľné vzdelávanie detí. Upozorňujeme zákonných zástupcov potrebu doručenia vyhlásenia o zdravotnom stave  dieťaťa pri prvom vstupe do školy. Tlačivo sa nachádza na webovej stránke školy pri usmerní – Otvorenie ZŠ s MŠ Kalinovo od 01.06.2020 pre ZŠ.

Mgr. Vladimír Melo