Otvorenie ZŠ s MŠ Kalinovo od 01.06.2020 pre ZŠ

Vážení rodičia, 

od 1. júna 2020 sa na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu a rozhodnutia zriaďovateľa školy umožňuje otvorenie 1.-5. ročníka základnej školy za nasledovných podmienok:

1. Žiaci budú rozdelení do skupín max. 20 žiakov, pričom sa budeme snažiť rešpektovať zaradenie do tried. V prípade, že počet prihlásených žiakov v triede prekročí 20 alebo klesne pod 10, je možné spájať do skupín aj žiakov rôznych tried. Vytvorené skupiny sa nebudú počas týždňa meniť. S každou skupinou budú počas dňa pracovať 2-3 pedagógovia.

2. Výchova a vzdelávanie sa nebude riadiť štandardným rozvrhom hodín, ale bude prebiehať blokovo s dôrazom na pobyt vonku, striedanie činností, rešpektujúc hygienicko-epidemiologické nariadenia.

3. V ročníkoch 6.-9. bude pokračovať vzdelávanie žiakov dištančným spôsobom.

V prílohe tohto oznamu sú dokumenty :

Usmernenie riaditeľa ZŠ s MŠ Kalinovo pre zákonných zástupcov žiakov ZŠ pri obnovení prevádzky školy pre žiakov 1.-5. ročníkov.

Príloha č. 1. Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka.  V prípade, že nebude možné ho vytlačiť a potvrdiť doma, tlačivo bude k dispozícii v chodbe školy.

2 thoughts on “Otvorenie ZŠ s MŠ Kalinovo od 01.06.2020 pre ZŠ”

 1. Dobry vecer,
  nas by zaujimalo co konkretne znamena respektovanie hygienicko-epidemiologickych nariadeni?
  Bude v triedach zabezpecena aj tepla voda na umytie ruk alebo bude nahradena dezinfekciou?
  Budu deti musiet nosit ruska vo vnutornych priestoroch vratane triedy, kde bude prebiehat vyucovanie?
  Budu deti v lavici sediet po samom?
  Co znamena ucenie v blokoch?
  Budu mat ziaci 1. stupna iba svojho ucitela alebo ich budu v prebehu dna vyucovat viaceri ucitelia?
  Dakujem za odpoved.

  1. Dobrý deň,

   ospravedlňujem sa za neskoršiu odpoveď k otázkam . Niektoré info sú zverejnené na webe školy, k niektorým:

   1. Rešpektovanie hygienicko-epidemiologických nariadení: žiaci budú poučení na 1. hodine, plagáty, ranný filter- meranie teploty, použitie dezinfekčného prostriedku, umývanie rúk, používanie rúšok – v triede nie, len v exteriéri budovy, chodby, WC, šatne, tak isto nie na dvore, ihrisku, parku, pri kýchaní používanie papierovej vreckovky, dodržiavanie vzdialeností medzi sebou, rešpektovanie pokynov vyučujúceho pri dezinfekcii,….
   2. V triedach ( WC) nie je teplá voda, je zabezpečené dezinfekčné mydlo a papierové utierky,
   3. Žiaci budú sedieť laviciach po 1 , len v 3.A (18) niektorí vo dvojici,
   4. Učenie v blokoch – Pokiaľ učiteľ zvolí blokový/tematický spôsob vzdelávania, v ktorom sa počas vyučovacieho dňa tematicky integrujú obsahy a požiadavky na výkon viacerých predmetov do jednej témy/bloku, .
   Napr. celý vyučovací deň – 2.hod. SJL, 2 hod. Vlastiveda,…. , nevyučuje sa iba 1 hod. daného predmetu
   Žiakov 1.stupňa bude učiť 1 učiteľ, len v 3. ročníku 1 deň anglický jazyk bude učiť angličtinár.
   5. Rozvrh bude zverejnený na webe školy.

   S pozdravom

   Mgr.Vladimír Melo

Comments are closed.