OZNAM

Riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo upozorňuje rodičov detí MŠ a žiakov ZŠ na povinnosť priniesť pri nástupe do školy 1.júna 2020 Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa podpísané zákonným zástupcom, nie rodinným príslušníkom. V prípade nesplnenia tejto podmienky nebude možné prijať dieťa v ten deň do MŠ a ZŠ.

Požadované formuláre sú zverejnené na webe ZŠ s MŠ Kalinovo. V prípade potreby budú uvedené tlačivá dňa 1.júna 2020 k dispozícii  zákonným zástupcom vo vestibuloch MŠ a ZŠ.