Meteorologický balón

Na posledných hodinách fyziky pracovali žiaci 6. ročníka na projekte výroby modelu meteorologického balóna. Okrem výroby originálnych modelov sa žiaci oboznámili aj s využitím meteorologických balónov v praxi, popísali zloženie a princíp fungovania týchto balónov. Projekty ukončili peknými skupinovými prezentáciami.