prebehol zápis žiakov do 1. ročníka

Na zápis do školského roku 2018 / 2019 prišlo 13 detí. Pracovali s pracovným listom, kde vypracovávali primerané cvičenia a kreslili postavu. Formou rozhovoru, manipuláciou s pomôckami a prezeraním knihy a obrázkov odpovedali na otázky a preukazovali svoje vedomosti a zručnosti. Samostatne zaspievali pesničku alebo zarecitovali básničku.

Za odvahu, šikovnosť a múdrosť preukázanú na zápise dostali Pamätný list s „kuriatkovým obalom“, ktorý im pripravili žiaci 4.A triedy a darčeky – „lízatkové medvedíky“ od žiakov školského klubu v našej škole.

Do 1. ročníka v školskom roku 2018/19 sa zapísalo v dňoch zápisu 11 detí. Rodičia dvoch detí podali písomnú žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky.

Budúci prváci, veľmi sa na Vás tešíme!