Aktivita ku Dňu Zeme

V utorok 17. apríla sme boli my, žiaci piateho ročníka, na prírodovednej vychádzke pri príležitosti Dňa Zeme. Cieľom našej vychádzky bola prírodná rezervácia Hrabovo, ktorá sa vyznačuje výskytom korunkovky strakatej (Fritillaria meleagris). Je to zákonom chránená rastlina, ktorá je súčasťou aj nášho obecného erbu.

Na vychádzke nás sprevádzali pracovníci CHKO Cerová vrchovina, ktorí nám spravili výklad o rastlinách rastúcich v povodí Ipľa.

Okrem získania nových informácií a pobytu v prírode sme cestou vyzbierali odpadky, ktoré do prírody rozhodne nepatria. Dúfame, že si to ostatní ľudia všimnú a na ďalšej vychádzke už žiadne odpadky nenájdeme.

Žiaci 5.A triedy