Prerušenie prevádzky materskej školy

Prerušenie prevádzky materskej školyRiaditeľ  Základnej školy s materskou školou v Kalinove oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 2 ods. Vyhlášky č.306/2008 MŠ SR č.z. o materskej škole

prerušuje prevádzku materskej školy

 v dňoch  29.10.2018 – 02.11.2018
z dôvodov odstraňovania  poruchy vodovodného rozvodu v školskej jedálni, šetrenia energiami, štátnyh sviatkov a jesenných prázdnin.

Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa  5. novembra 2018.

Na stiahnutie.