Šaliansky Maťko 2019

Šaliansky Maťko – recitačná súťaž pôvodnej slovenskej povesti, ktorú každoročne organizuje Matica slovenská. Aj žiaci našej školy sa pravidelne zapájajú do školských súťaží a víťazi postupujú na okresné kolo do Poltára. Dňa 18. januára 2019 žiaci 1. až 7. ročníka súťažili na našej škole v troch kategóriách.

1. –  3. ročník I. kategória: 1. miesto: Liana Kušnieriková
                                                   2. miesto: Veronika Svoreňová
                                                                     Jakub Urbašík
                                                   3. miesto: Terézia Vengrínová
                                                                      Ema Slováková
4. – 5. ročník II. kategória: 1. miesto: Ema Kačániová
                                                                       Lenka Lorinčíková
                                                     2. miesto: Mia Lorinčíková
                                                     3. miesto: Timea Zaťková
6. -7. ročník  III.kategória:    1. miesto  Timotej Zaťko
                                                         2. miesto Katarína Bračoková
                                                         3. miesto Dávid Haferník
 
Postup na krajské kolo získala Ema Kačániová, ktorá dňa 12. marca v Lučenskej Radnici reprezentovala náš okres. Síce v silnej konkurencii nezískala žiadne miesto, ale podala vyrovnaný výkon a nabrala cenné skúsenosti, ktoré určite zúročí v ďalších recitačných súťažiach.
Mgr. Zuzana Demjanovičová