Žiaci už nepotrebujú negatívny test pri návšteve školy

Od 03.05.2021 sa bude okres Poltár nachádzať v bordovom pásme v III. stupni varovania. Dňa 28.04.2021 bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aktualizovaná MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT, na základe ktorého budú v bordových okresoch, tak ako doposiaľ, otvorené materské školy, prvý stupeň základných škôl, 8. a 9. ročník ZŠ., skupiny 5+1 pre individuálnu prácu so žiakmi.

1. Legislatíva:

197 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

199 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

2. Pri realizácii prezenčnej formy vzdelávania naďalej platia všetky hygienické opatrenia schválené ÚVZ SR!

Dištančná forma vzdelávania: 5., 6. a 7. ročník ZŠ

V bordových okresoch bude platiť od 3. mája 2021 výnimka zo zákazu vychádzania do školy bez potreby preukazovania sa negatívnym testom na ochorenie Covid-19 alebo iným dokladom, napr. o zdravotnej indikácii. Takisto aj vstup do školy bude pre deti a žiakov umožnený bez preukázania sa testom.

Rovnaká výnimka bude platiť na takúto cestu aj pre sprevádzajúcu osobu. Pri návšteve školy sa teda žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom či už svojim alebo svojho zákonného zástupcu

  Zdroj: https://www.minedu.sk/ziaci-uz-nepotrebuju-negativny-test-pri-navsteve-skoly/

3. Prehľadná tabuľka:

Škola /školské zariadenieForma vzdelávaniaPodmienka  
Základná škola –1. stupeň prezenčneNegatívny test zamestnancov, alebo výnimky uvedené vo vyhláške UVZ SR č. 197. Vyhlásenie  o bezinfekčnosti od rodiča.
Základná škola – 5. až 7.ročník  dištančne /alebo možnosť vytvárania skupín 5+1, ak nie je možnosť dištančnej formy vzdelávania  Negatívny test zamestnancov, alebo výnimky uvedené vo vyhláške UVZ SR č. 197. Vyhlásenie o bezinfekčnosti od rodiča.
Základná škola-8.-9. ročník  prezenčneNegatívny test zamestnancov, alebo výnimky uvedené vo vyhláške UVZ SR č. 197. Vyhlásenie o bezinfekčnosti od rodiča.

V Kalinove : 30.04.2021                                                    Mgr.Vladimír Melo

                                                                              riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo