NÁVRAT ŽIAKOV 5. 6. a 7. ROČNÍKOV DO ŠKOLY.

Vážení rodičia,

 Od 10.05.2021 sa bude okres Poltár nachádzať v ružovom pásme v I. stupni varovania. Dňa 05.05.2021 bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aktualizovaná MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT, na základe ktorého budú v ružových okresoch, otvorené materské školy, prvý aj druhý stupeň základných škôl,

 Pri realizácii prezenčnej formy vzdelávania naďalej platia všetky hygienické  opatrenia schválené ÚVZ SR!

V ružových okresoch žiaci od 10. mája 2021 sa nepotrebujú pri vstupe do školy preukazovať  negatívnym testom na ochorenie Covid-19 alebo iným dokladom, napr. o zdravotnej indikácii.

Rovnaká výnimka bude platiť na takúto cestu aj pre sprevádzajúcu osobu. Pri návšteve školy sa teda žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom ani svojho zákonného zástupcu, len čestným vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Na základe podaných informácií zriaďovateľom školy, Obcou Kalinovo, a na základe oznámenia Stredoslovenskej distribučnej, a.s. bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prerušená dodávka elektrickej energie do základnej školy v dňa  10.mája 2021 v čase od 7:30  do 19:30 hod. Z týchto dôvodov nevieme  v tento deň plnohodnotne  splniť všetky hygienické ,organizačné podmienky prevádzky  základnej  školy preto bude jej prevádzka  prerušená a žiaci  ročníkov 1.-9. sa budú vzdelávať doma dištančne.  Do školy na stúpia všetky ročníky 11.mája 2021.

Škola /školské zariadenieForma vzdelávaniaPodmienka  
Základná škola –1. stupeň  a 2.stupeňprezenčneVyhlásenie  o bezinfekčnosti zamestnanca. Vyhlásenie  o bezinfekčnosti rodiča.

V Kalinove: 05.05.2021                                    Mgr.Vladimír Melo

                                                                              riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo