NÁVRAT ŽIAKOV DO ŠKOLY 10.01.2022

Po predĺžených zimných prázdninách sa na základe vyhlásenia ministra školstva SR začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne. V pondelok 10. januára 2022 sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy. Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť takzvaným Školským semaforom. Žiaci sa  budú môcť pretestovať, na tento účel rezort školstva distribuoval viac než 3 milióny testov. V súvislosti so zabezpečením bezpečného prostredia v školách od 10.januára 2022 sa doporučuje pokračovať v samotestovaní žiakov aj naďalej.

Škola prevzala dostatočné množstvo antigénnych testov pre každého žiaka školy a tie budú vydávané zákonným zástupcom žiakov  dňa 07.01.2022 v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Návrat žiakov do školy je podmienený písomným vyhlásením o bezpríznakovosti elektronickou formou cez izk, alebo v tlačenej podobe.

Žiaci sa budú vyučovať podľa platného rozvrhu hodín s dodržiavaním všetkých platných hygienicko-epidemiologických opatrení.

Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Všetci žiaci školy sa budú vyučovať v interiéri školy,v triedach, chodbách s prekrytím horných dýchacích ciest rúškami.

Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancovpri vzdelávaní takýchto žiakov.

V prevádzke bude aj Školský klub detí od 6:30 hod., v poludňajších hodinách do 16:00 hod. Tak isto aj školská jedáleň.

Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ školy. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.

V Kalinove:  05.01.2022

                                                                     Mgr.Vladimír Melo

                                                                riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo