Úspešná geografická olympiáda

V stredu 24. októbra 2021 sa uskutočnilo školské kolo 50. ročníka Geografickej olympiády pre kategórie E, F a G. S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa po prvýkrát konalo prostredníctvom online testu na celom Slovensku. Školských kôl sa mohli zúčastniť všetci žiaci, ktorí o to prejavili záujem. V našej škole to bolo 22 žiakov z 5. – 9. ročníka. Čas na vypracovanie testu bol maximálne 90 minút, úspešným riešiteľom bol každý, kto dosiahol minimálne 55 bodov zo 100 možných. Do okresného kola postupujú za školu v danej kategórii úspešní riešitelia, ktorí sa umiestnili na 1., 2. a 3. mieste.

S potešením môžeme skonštatovať, že dôkladná príprava našich žiakov sa prejavila v tom, že všetci boli úspešnými riešiteľmi. Do okresného kola postupujú:

Kategória G (5. roč.): 1. M. Vantruba – 84 b, 2. A. K. Kurišová – 83 b, 3. M. Ľalíková – 82 b

Kategória F (6. – 7. roč.): 1. D. Urbašíková – 94 b, 2. M. Lőrinčíková – 90 b, 3. P. Obročník – 89 b

Kategória E (8. – 9. roč.): 1. M. Gucký – 90 b, B. Baranová – 87 b, T. Zaťková – 84 b