Oznam pre rodičov

Dotazník zisťovania záujmu o dobrovoľné samotestovanie žiakov 01.09.2021

Vážení rodičia,

dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na „ŠKOLSKÝ SEMAFOR“ pre  školský rok 2021/2022, ktorý je zverejnený na stránke MŠVVŠ SR

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Školský semafor ponúka v priebehu školského roka možnosť využívať:

  1. dobrovoľné samotestovanie žiakov základných, stredných a špeciálnych škôl Ag testami v domácom prostredí.
  2. dobrovoľné testovanie v škole prostredníctvom kloktacích testov.

Škola v zmysle školského semaforu má za povinnosť zistiť záujem rodičov o samotestovanie žiakov vzhľadom k tomu, že pre objednanie potrebného počtu testov na okresnom úrade v sídle kraja má termín 26.8.2021.

Na každého prihláseného žiaka je určená sada 25 Ag testov.

V prílohe oznamu je dotazník pre rodičov, aj s pokynmi, na objednanie samotestov, prípadne kloktacích testov na dobrovoľné testovanie žiakov v školskom roku 2021/2022.