Návšteva dopravného ihriska

Dopravné ihrisko v Lučenci sa dnes zaplnilo žiakmi našej školy. Najprv to boli prváci a druháci, neskôr ich vystriedali tretiaci a štvrtáci. Hlavným dôvodom našej návštevy bolo skvalitnenie dopravnej výchovy, aby si žiaci osvojili teoretické poznatky z oblasti dopravy, značiek, predpisov cestnej premávky. Obľúbenou aktivitou sa stala jazda na bicykloch a kolobežkách na pripravenej ceste s dopravnými značkami. Počas teoretickej časti sa žiakom páčil výukový program: „S Martinom na ceste“, počas ktorého sa aj zahrali a najmä porozprávali o dopravných situáciách s ujom „dopravákom“. Veríme, že sprostredkovaním návštevy dopravného ihriska sme mohli pridať deťom ďalšiu životnú hodnotu: naučiť sa, overiť si, zdokonaliť si svoje nadobudnuté vedomosti v oblasti dopravnej výchovy priamo na reálnych modelových situáciách vytvorených na dopravnom ihrisku.

P.uč. 1.stupňa ZŠ