Jesenná exkurzia

Dňa 3.10.2019, t. j. vo štvrtok, sa žiaci 8. a 9. ročníka našej ZŠ zúčastnili literárno-biologickej exkurzie po trase Drienčany – Ochtinská aragonitová jaskyňa. Prvou zastávkou boli Drienčany, kde posledných 24 rokov svojho života prežil kňaz a rozprávkar Pavel Emanuel Dobšinský. Pred obecnou farou nás privítal drienčanský kňaz, ten nás previedol múzeom, ktoré sa nachádza  v budove  evanjelickej fary. Rozprával zaujímavo,  svoj výklad popretkával humorom, a tak sa nám fakty o živote Pavla Dobšinského hravo ukladali do mysle. Mali sme možnosť vidieť interiér fary, ktorá bola miestom stretnutí  básnikov, literárnych dejateľov, folkloristov a významných osobností kultúrneho života Slovenska, medzi inými aj s J. Bottom. Oboznámili sme sa s faktami, ale aj zaujímavosťami zo života  tejto  významnej osobnosti slovenskej kultúry.

Po viac než hodinovej prehliadke sme sa presunuli autobusom do Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Vchod do nej sa nachádza v budove  s kruhovým pôdorysom a vedie k nemu asi 200 metrov dlhý tunel, ktorý spája jaskyňu s budovou. Zdolali sme 104 schodov a prekonali sme výškový rozdiel 19 metrov. Stálo to ale za to. Ocitli sme sa v spojovacej chodbe, ktorá nás zaviedla do prvej siene. Je tvorená tromi druhmi kameňa –  mramorom, ochudobnenou železnou rudou a vápencom. V prvej sieni sme sa dlho nezdržiavali a chodbou sme pokračovali do Hviezdnej siene, kde sa začala objavovať prvá aragonitová výzdoba pripomínajúca hviezdy. Pokračovali sme do tretej siene. Tá sa pýši  najkrajšou aragonitovou výzdobou, nakoľko sa v nej nachádzajú najväčšie a najbelšie kryštály. Naša prehliadka sa skončila v Sieni hlbokého dómu, dominuje mu 10 metrov hlboká priepasť. Chodbami sme sa presunuli k východu a už sme sa ponáhľali späť do tepla hlavnej budovy.

 Učiť sa dá rôznymi spôsobmi a my sme zistili, že nás učenie spôsobom exkurzie celkom baví.  

                                                                                                žiaci 9. A triedy