Geografická olympiáda

Okresné kolo Geografickej olympiády sa uskutočnilo v Poltári vo štvrtok, 6.februára. Zúčastnilo sa ho 39 žiakov z celého okresu, z toho osem z našej školy. Výborné výsledky opäť dosiahli naši zástupcovia.Na Krajské kolo, ktoré bude v Banskej Bystrici mohli postúpiť maximálne štyria najlepší úspešní riešitelia, z toho sú traja kalinovčania. Hranicou úspešného riešiteľa je zisk 65 bodov.

Naši žiaci ovládli kategóriu 5. ročníka, v ktorej na 1. mieste skončila Kačániová ziskom 82 bodov a na 2. mieste Hroncová so 74 bodmi.Podobná situácia bola aj v kategórii žiakov 8. a 9. ročníka. Prvé miesto s výborným výsledkom 90 bodov získal Samuel Gucký, na 2. mieste so ziskom 69 bodov skončil Kováč. V kategórii žiakov 6. a 7. ročníka bol na 2. mieste Martin Gucký s 80 bodmi. Na 5. mieste skončila Zaťková ziskom 68 bodov. Ďalšími našimi žiakmi boli Zaťko- získal 61 bodov a Caban- získal 46,5 bodov. Na krajské kolo postupujú S. Gucký, Kováč, M. Gucký.