Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

I. stupeň ZŠ

Poézia

1. miesto:  Liliana Bračoková

2. miesto: Sabína Uhrinová

                   Rút Borošová  

3. miesto: Ela Repková

                    Tamara Gáborová

                    Kristína Illéšová

                    Júlia Jackuliaková 

Próza

  1. miesto: Viktória Lepórisová

                      Liliana Matúšková

2.miesto Natália Bangová

3. miesto Martin Lörinčík