NÁVRAT ŽIAKOV 5.,6.,7. ROČNÍKOV SA ODKLADÁ.

Od 26.04.2021 sa bude okres Poltár nachádzať v bordovom pásme v III. stupni varovania. Dňa 21.04.2021 bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aktualizovaná MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT, na základe ktorého budú v bordových okresoch , tak ako doposiaľ, otvorené materské školy, prvý stupeň základných škôl, 8. a 9. ročník ZŠ., skupiny 5+1 pre individuálnu prácu so žiakmi. Návrat našich žiakov 5.-7.ročníkov sa odkladá do doby, kým sa okres Poltár  nebude nachádzať v červenom pásme v II. stupni varovania.

            Pre školy aj rodičov a žiakov naďalej platia aktuálne protiepidemické pravidlá – žiaci na základných školách sú povinní nosiť rúško, preukazujú sa negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu nie starším ako 7 dní bez ohľadu na farbu okresu a žiaci na 2. stupni ZŠ  aj vlastným testom.

            Škola prostredníctvom svojej MOM uskutoční dňa 23.04.2021 ( v piatok ) od 10:00 do 12:00 hod. antigénové testovanie žiakov, rodičov a zamestnancov školy.

V Kalinove : 22.04.2021

                                                                                               Mgr.Vladimír Melo

                                                                              riaditeľ ZŠ s MŠ Kalinovo