OZNAM O PREBERANÍ AG TESTOV

Oznamujeme rodičom, že ďalšiu sadu AG testov (5 ks) na domáce samotestovanie s návodom na použitie pre svoje deti si môžu prevziať od 07.02.2022 do 11.02.2022 v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod. na sekretariáte školy.