„Spolu múdrejší 3“

Naša škola sa po úspešnom  absolvovaní projektu Spolu múdrejší 2 opäť zapojila do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ – realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. V mesiacoch január až jún budú konkrétni učitelia 1. stupňa a 2.stupňa ZŠ doučovať žiakov z vybraných predmetov – matematika a slovenský jazyk a literatúra. Do projektu sa zapojilo 5 pedagógov a  realizuje sa výlučne prezenčne.

Program Spolu múdrejší 3 je určený na podporu škôl, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom, budú vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

PaedDr. Jarmila Jackuliaková – školský koordinátor