Svetový deň boja proti AIDS

1.12. si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Pri príležitosti tohto dňa k nám zavítali študentky 2. ročníka Strednej zdravotníckej školy v Lučenci. Pre žiakov 9. ročníka si pripravili prednášku o víruse HIV a chorobe AIDS. Prednášku spestrili prezentáciou a zaujímavým videofilmom. Na záver rozdali všetkým žiakom červené stužky, symbol Svetového dňa boja proti AIDS.