Klasifikácia predmetov v prvom polroku školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, SNP 158/20, Kalinovo oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že v zmysle Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa po pokračovanie …